top of page
Walk_blanc.png

initiatives

flèche1_mauve.png

Initiatieven in Brussel voor voetgangers

intitiatives

walk brengt organisaties en mensen samen die van Brussel een voetgangersstad willen maken. Hieronder vind je alvast een reeks initiatieven van deze actoren. Heb of ken jij een leuk initiatief dat thuis hoort indeze lijst? Geef gerust een seintje. 

Op zoek naar meer concrete acties of informatie? Werp dan zeker een blik op onze tools.

bru30_stickers.png

I love BRU=30

Dit burgerinitiatief ontstond in februari 2021 om de Brusselse regering aan te moedigen en te bedanken voor het project "Stad 30" dat gelanceerd werd begin 2021. Ze lieten stickers, zadelplaatjes, fluohesjes en T-shirts maken om hun steun te betuigen voor Stad 30.

cawab-agir.png

Plateform "Agir pour l'accessibilité"

Wil je een probleem melden rond toegankelijkheid tot het openbaar vervoer, publieke gebouwen of tot de Brusselse wegen in het algemeen? Gebruik daarvoor het platform "Agir pour l'accessibilité" dat werd gelanceerd door CAWaB (Collectif Accessibilité Wallonie-Bruxelles). Het is een goed instrument om de aanbieders van openbaar vervoer, overheden, vakmensen, infrastructuurbeheerders, enz. bewust te maken rond de problemen die zich voordoen en om een zicht te krijgen op de werkelijke behoeften van de burgers. (enkel in het Frans)

Quartierwileswijk.jpeg

Wiels - een wijk die pleit voor wandelen in de stad

QuartierWielsWijk is een bewonersinitiatief om mensen aan te moedigen door de stad te wandelen. Je vraagt je af hoe? Ze organiseren activiteiten en brengen nieuwe voorzieningen die de sociale cohesie tussen de wijk en aanpalende gebieden aanwakkeren. Denk maar aan nieuwe beplantingen, geluidswandelingen, aanleggen van speel- en ontmoetingsplaatsen, melden van problemen bij de gemeente en de installatie van voetgangersborden.
Hun doel is de verbetering van de wandelomstandigheden en de actieve mobiliteit in het algemeen, de ontwikkeling van de lokale handel door middel van duurzame activiteiten, de opwaardering van het erfgoed en de architectuur, en de verbetering van de wijkidentiteit. Want om je te voet te verplaatsen, heb je nood aan een aangename, propere, veilige en vriendelijke leefomgeving. 

brusselshatespedestrians.png

Brussels hates pedestrians

Op de sociale netwerken Twitter en Instagram geeft dit account met een kwinkslag een kijk op de onaangename ervaringen die voetgangers moeten doorstaan. Genoeg inspiratie om het leven van voetgangers in Brussel te verbeteren!

bru30_stickers.png

Shadow minister of pedestrians

Een Twitterpagina die eist dat het Brussels beleid ten volle rekening houdt met voetgangers. De Shadow minister of pedestrians zet vraagtekens bij de huidige infrastructuur en bij de houding en gewoontes van de bewoners van de stad. De minister stelt de verantwoordelijkheden van iedereen in de publieke ruimte ter discussie en pleit voor het STOP-principe (d.w.z. optimale mobiliteit waarbij de vervoerswijzen de volgende voorrangslogica volgen: lopen - fietsen - openbaar vervoer - privé-auto).

bottom of page