top of page

Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening : jouw mening intereseert ons

Op 12 december begint het openbaar onderzoek van de GSV. Maar wat is de GSV? Het is de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening. Om het simpel te houden, het is HET referentiedocument voor alles wat te maken heeft met de inrichting van de openbare ruimte en de gebouwen in Brussel. Het is een uiterst belangrijk document, omdat het bepaalt wat en hoe in ons gewest kan worden gebouwd.

Gezien de evolutie van de samenleving wil staatssecretaris Pascal Smet de regelgeving wijzigen en is een grootscheepse hervorming aan de gang. Dit heeft geleid tot een nieuwe GSV, genaamd Good Living, die momenteel in openbaar onderzoek is en wij willen graag uw mening horen.


Voetgangers worden rechtstreeks door de GSV getroffen en artikel 12 is volledig aan hen gewijd.


Het goede nieuws is dat de minimumbreedte van het voetgangerspad wordt vergroot van 1,5 m tot 2 m, dat maximaal 50% van de openbare ruimte mag worden bestemd voor particuliere gemotoriseerde voertuigen en dat parkeren voor een reeks gebouwen wordt verboden.


Anderzijds is de regelgeving sterk vereenvoudigd en laat zij veel ruimte voor interpretatie. Concrete regels voor voetgangersoversteekplaatsen komen te vervallen. Het woord "trottoir", dat in de huidige versie van de GSV al niet erg aanwezig is, verdwijnt. Het STOP-principe wordt weliswaar genoemd, maar niet geconcretiseerd door precieze regels.


Er zijn veel punten die van invloed zijn op voetgangers en deze lijst is verre van volledig. Daarom hebben we uw hulp nodig. Geef ons uw mening over de GSV en/of neem rechtstreeks deel aan het openbaar onderzoek.


[1] Het principe zet de prioriteit op de verschillende manieren om zich te verplaatsen: Stappen, Trappen, Openbaar vervoer, Privé vervoer

0 opmerkingen

Comentários


bottom of page