top of page

De straat, met of zonder trottoirs? Studiedag op 22 november 2023

Bijgewerkt op: 14 nov. 2023

Voor- en nadelen van openbare ruimten op grondniveau voor de bewoonde stad en haar gebruikers
In stadscentra, of het nu historische, toeristische of winkelcentra zijn, worden openbare ruimtes met één niveau de norm. De afschaffing van verhoogde trottoirs ten gunste van één niveau voor alle gebruiksdoeleinden maakt geleidelijk een einde aan het klassieke profiel van onze straten, dat nochtans stevig verankerd was in onze historische stadslandschappen en meerdere functies diende. Hoewel de redenen die worden aangevoerd voor gelijkvloerse ontwikkelingen legitiem en moeilijk te betwisten zijn (toegankelijkheid van de openbare ruimte voor mensen met beperkte mobiliteit, meer ruimte voor voetgangers), kunnen de gevolgen van gelijkvloerse ontwikkelingen in twijfel worden getrokken: veiligheid voor voetgangers en de meest kwetsbare gebruikers (kinderen, ouderen), gebrek aan leesbaarheid en samenhang tussen pleinen en wegen, standaardisatie van de ontwikkelingen, verandering van de historische diepte van onze straten en ons wegenerfgoed.


Geconfronteerd met deze transformatie van de straat beschikken de lokale overheden over weinig instrumenten om de reële voordelen van deze ontwikkelingsoptie te evalueren, die deel lijkt uit te maken van een meer globale beweging die duidelijk verder reikt dan de grenzen van Brussel.


walk.brussels, in samenwerking met de Atelier de Recherche et d'Action Urbaines (ARAU), stelt voor om een stap terug te zetten van de huidige herconfiguratie van onze openbare ruimten, door het organiseren van een studiedag gewijd aan het objectiveren van de sterke en zwakke punten van gelijkvloerse ontwikkelingen en een kritische analyse van het verdwijnen van trottoirs in centrum- en winkelwijken.


Praktische informatie


Programma


9u00-9u15 - Welkom / koffie

9u15-10u15 - Geschiedenis en erfgoed van voetpaden - Christophe Loir, professor aan de Université libre de Bruxelles, lid van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen

10u15-11u15 - Het trottoir, voorwerp van minachting en begeren - Isabelle Baraud-Serfaty, docent aan de Ecole Urbaine de Science po en auteur van het boek "Trottoirs! Une approche économique, historique et flâneuse".

11.15-12.00 - De uitdagingen van het "Handboek openbare ruimten van Brussel" uit 1995 - Marie Demanet, stedenbouwkundige, ERU


13:00-14:00 - Het voetgangersplan van de Stad Gent - Veerle Bekaert, Mobiliteitsbedrijf Stad Gent voetgangersdienst

14u00-15u00 - De openbare ruimte delen - Isabelle Janssens, Brussel Mobiliteit

15h00-15h15 - Vragen en antwoorden

15h15-15h30 - Koffiepauze


15h30-17h00 - De rol en het nut van voetpaden voor actieve mobiliteit en PBM's

Met

Florine Cuignet (GRACQ)

Mathieu Angelo (CAWAB)

Arne Robbe (Walk.brussels)

Gemodereerd door Bral

0 opmerkingen

Comments


bottom of page