top of page

Hoe kunnen voetgangers bijdragen tot verkeersveiligheid?

Presentatie van Geert Van Waeg, Johanna.be


Zwakke of kwetsbare weggebruikers…Zo wordt er vaak verwezen naar voetgangers. Ja, de cijfers tonen het aan: 1 op de 5 verkeersdoden is een voetganger. Er bestaan echter nog andere lezingen rond verkeersveiligheid : de auto kiezen is immers een risico zijn voor anderen, terwijl je al stappend bijna geen risico bent voor anderen.


Welke boodschap kiezen? Bij ongevallen wordt er ook nog te vaak gezegd dat de voetganger niet zichtbaar was… De vraag is: Moeten voetgangers zich aanpassen aan de omgeving of eerder de omgeving aan de voetgangers? En hoe kunnen voetgangers bijdragen tot verkeersveiligheid?


Stappen is de boodschap! Dat lijkt een beetje tegenstrijdig en toch, er is een logica achter: als weggebruikers kunnen we beslissen om bij te dragen aan verkeersveiligheid. De verbintenissen die België in de verklaring van Stockholm heeft aangegaan om de wereldwijde doelstellingen inzake verkeersveiligheid tegen 2030 te bereiken (op de conferentie van Stockholm) zijn duidelijk en geven het antwoord: "de modal shift versnellen, want die maakt deel uit van de verwezenlijking van de verkeersveiligheid".


Dus, eerste actie: blijven kiezen voor jouw voeten. Dat is de beste manier om als weggebruiker bij te dragen tot meer verkeersveiligheid. Voetgangers moeten zich als voetganger tonen, er trots op te zijn en hun ontdekkingen delen.Tweede mogelijk actie: voetgangers kunnen actie ondernemen door de behoeften en problemen aan de orde te stellen. Door incidenten zoveel mogelijk te melden bij de politie, de gemeente, de verantwoordelijken voor de wegen, de eigenaars van micro-mobiliteit, ... kan men ook veranderingen teweegbrengen en de situatie van de voetgangers verbeteren, door de behoeften en problemen van het terrein ter sprake te brengen.


Verkeersveiligheid in de stad - de bijdrage van de voetganger - site walk
.pdf
Download PDF • 2.70MB


0 opmerkingen

댓글


bottom of page