top of page

Marchantbrug - een stap terug zou onaanvaardbaar zijn.

De Pierre Marchantbrug in Anderlecht is al bijna 9 jaar voor het autoverkeer gesloten wegens instabiliteitsproblemen. Ondertussen is de brug een ontmoetingsplaats voor de inwoners en een belangrijke verbinding voor actieve modi geworden.


De ruimte moet echter dringend worden heringericht om volledig tot zijn recht te komen als een plaats waar kinderen, hun ouders of ouderen in alle rust kunnen verblijven en elkaar kunnen ontmoeten. Deze herinrichting zou ook een veiligere scheiding tussen fietsers en voetgangers mogelijk maken. Brussel Mobiliteit heeft een project in die zin gelanceerd en het openbaar onderzoek is onlangs afgerond.Het college van de gemeente Anderlecht krabbelt echter terug en wil terug naar het autoverkeer. Het belangrijkste argument is de aanleg van een nieuwe wijk en de bereikbaarheid ervan. Dit argument gaat niet op en druist in tegen de principes van een duurzame stad op mensenmaat. Juist door de brug te reserveren voor actieve vervoersmiddelen met een kwalitatieve inrichting wordt de toegankelijkheid voor iedereen en voor alle leeftijden gewaarborgd.


Elke ontwikkeling die de individuele auto begunstigt, trekt nieuwe auto's aan.[1] Dit verergert de milieuproblemen, zowel wat de luchtkwaliteit als het klimaat betreft, en vergroot de veiligheidsproblemen, vooral in een ruimte die inmiddels een echte ontmoetingsplaats is geworden. De wens om de brug te reserveren voor lokaal verkeer verandert niets aan deze problemen.


Brussel is de enige regio in België waar het te voet gaan toeneemt. Blijven investeren in een bewandelbare infrastructuur is essentieel om dit momentum te behouden en een leefbare stad voor toekomstige generaties te verzekeren.

[1] Bovendien mag niet worden vergeten dat de wijk dichtbevolkt is, dat het openbaar vervoer goed toegankelijk is en dat het percentage autobezitters per huishouden zeer laag is. Bron : https://bisa.brussels/sites/default/files/publication/documents/Focus-53_NL_0.pdf

0 opmerkingen

Comentarios


bottom of page