top of page

VOETGANGERSFORUM - 22/06/22

Bijgewerkt op: 7 jun. 2022

Hoe kunnen we voetgangers consistent en optimaal plaats bieden in de openbare ruimte?


22/06/22 tussen 14 en 17 u.

in Brussel (in het Nederlands en Frans), georganiseerd door walk

in partnerschap met Brussel-Mobiliteit in het kader van het Good Move Forum.


Stappen is de belangrijkste manier waarop mensen zich in Brussel verplaatsen (37% van de verplaatsingen binnen Brussel). Het Brusselse Gewest prijst zich met haar voetgangersnetwerk. Elke openbare weg is ook gedefinieerd voor voetgangers, zoals voor alle andere modi. Daarnaast bestaan er meer dan 800 km trage wegen, vrij van gemotoriseerd verkeer. Een stoepenplan biedt mooie perspectieven en wil de hindernissen voor voetgangers tot een minimum herleiden.


Het Brusselse Gewest wordt momenteel echter geconfronteerd met uitdagingen inzake voetgangersinfrastructuur. Op het vlak van mobiliteit kampt het voetgangersnetwerk met een tekort aan continuïteit, verbindingen en densiteit. Op stedenbouwkundig vlak kan de herinrichting van de stad het recht op wandelen niet altijd garanderen: toegankelijkheid, veiligheid, gebruikskwaliteit en het delen van de openbare ruimte vormen vaak nog obstakels. Op het vlak van openbare ruimte heeft de stad te weinig ruimte die geschikt is voor de verblijfsfunctie of aangepast is aan de actieve mobiliteit om de leefomgeving te verbeteren.

Het Gewest wil niet alleen werken aan de infrastructuur, maar ook aan een modal shift richting actieve vervoerswijzen. De realiteit is immers dat de voetgangerscultuur slechts onopvallend uitnodigt tot stappen.


Nu Brussel nood heeft aan meer openbare ruimte, pleit walk voor een stad op mensenmaat, aangepast aan voetgangers.


Voetgangersforum

Op 22 juni 2022 wil het platform walk kennis, bronnen en informatie die de kwestie van het delen van de openbare ruimte aankaarten, samenbrengen in een lezing over het stappen.


“Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een strategie ontwikkeld om duidelijke prioriteiten te stellen in het delen van het wegennet. Deze strategie bestaat uit een multimodale specialisatie van de wegen, die alle verplaatsingswijzen integreert door voor elk van deze modi een structurerend netwerk vast te stellen.” (GMP)


Het Gewestelijk plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) engageert zich voor actieve mobiliteit en wil van Brussel een uitnodigende en duurzame stad maken waar alles dichtbij is, op basis van het STOP-principe waarmee stappen - trappen - openbaar vervoer - privévervoer in een logische volgorde worden geplaatst. Ter gelegenheid van dit forum zijn er verschillende sprekers uitgenodigd die Brusselse acties en initiatieven voor voetgangers komen voorstellen.


De bedoeling? Het ontdekken, in vraag stellen van en de basis vormen voor de praktijk van een voetgangersbeleid dat consistent en optimaal plaats biedt aan de voetgangers en het stappen in de openbare ruimte.


Het programma


14.00: Welkomstwoord, Emilie Herssens, walk

14.05: Sessie 1 : Hoe de openbare ruimte delen om conflicten tussen gebruikers als voetgangers en fietsers te beperken?

  • Context: walk

  • Panel met sprekers: ● Frédérique Laumont, Atingo ● Florine Cuignet, Gracq ● Olivier Van Damme, OCW


15.05: Sessie 2 : Hoe een voetgangersdynamiek verankeren om strategische voetgangerspolen in de stad met elkaar te verbinden? Het voorbeeld van de voetgangersboulevard in de Noordwijk, Pierre-Jean Bertrand, voorzitter van walk

15.30 : Pauze (30 minuten)

16.00 : Sessie 3 : Stedenbouw centraal in een stad voor voetgangers: sleutels tot de ontwikkeling van de inrichtingen

  • De tendences: walk

  • Koersbepaling voor de GSV en gunstige doelstellingen voor voetgangers en toegankelijkheid, Julie De Bruyne, adviseur bij het kabinet van Pascal Smet

  • Panel met sprekers: ● Marion Alecian, ARAU ● Tim Cassiers, Bral.Brussels ● Mathieu Angelo, CAWaB

17.00 : Conclusies, Pierre-Jean Bertrand, voorzitter van walk & Kristof De Mesmaeker, directeur-diensthoofd van de dienst Planificatie bij Brussel Mobiliteit

Inschrijving

Inschrijven verplicht vóór 15 juni: via deze formulier.


Adres

BEL · Site de Tour & Taxis

Havenlaan 86C/3002

1000 BrusselIn samenwerking met Brussel Mobiliteit

Het platform walk sluit aan met Brussel-Mobiliteit met het evenement Good Move Forum, waar in de ochtend van 22 juni presentaties zullen worden gegeven over de evolutie van de regionale mobiliteit en de uitvoering van het Gewestelijk Mobiliteitsplan.


Het volledige programma van de dag is hier te vinden: https://us3.campaign-archive.com/?u=ee8e128ffd7c2ef1939fbb0a9&id=79d9546578


0 opmerkingen

Comments


bottom of page