top of page

Brussel voor en door Kinderen : Manifest voor een stad op kindermaat

Bijgewerkt op: 3 jun.


Ter gelegenheid van de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind en de 35e verjaardag van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het kind, publiceert een brede coalitie van organisaties een manifest, een oproep voor een stad op kindermaat, een plek die rechten van kinderen en jongeren respecteert.


Kinderen die in een speeltuin vlakbij hun huis spelen, kinderen die zelfstandig naar school gaan zonder dat hun ouders zich zorgen hoeven te maken, tienermeisjes die op weg naar huis gezellig kunnen nakeuvelen in een park zonder schrik om te worden lastig gevallen, toegang tot openbare toiletten in plaats van snel achter de struiken, niet enkel op autoloze zondag fietsen, … Zo ziet de stad eruit waarvan vele ouders dromen voor hun kinderen. Voor velen lijkt dit utopisch. Nochtans is 22% van de Brusselse bevolking jonger dan 18 jaar. Vandaag slaagt onze hoofdstad er niet in om een gezonde leefomgeving te bieden aan haar jongeren, een plek te zijn die kinderrechten echt respecteert.


Experten weten het: kinderen en jongeren brengen steeds minder tijd buiten door. Dit leidt tot schadelijke gevolgen: minder sterke sociale relaties, gezondheidsproblemen door een sedentaire levensstijl en slechte luchtkwaliteit, meer stress, het niet kunnen inschatten van risico’s, een gebrek aan zelfvertrouwen … . Kortweg, het heeft een grote impact op de lichamelijke en mentale gezondheid.

 « Ik heb het gevoel dat ik continu mijn kinderen afrem – ik roep : niet weglopen! Blijf dicht bij mij! Het is vermoeiend en onaangenaam.» Camille, moeder van twee kinderen,  Sint-Gillis.

 


Er zijn verschillende redenen waarom kinderen en jongeren zich meer en meer binnenshuis terugtrekken. Ten eerste is er het gevoel dat de straten onveilig zijn. Het drukke wegverkeer is één van de belangrijkste redenen waarom kinderen minder tijd buiten doorbrengen en minder zelfstandig zijn. Zeker in dichtbevolkte wijken waar slechts een minderheid van de huishoudens een eigen auto bezit, monopoliseert het gemotoriseerd verkeer de straten ten koste van kinderen. Het is meestal ook in deze buurten dat er een schrijnend gebrek is aan kwalitatieve openbare ruimte, in het bijzonder groene en voor kinderen en gezinnen aantrekkelijke plekken. De beperkte en ontoereikende publieke ruimte in Brussel brengt heel wat uitdagingen met zich mee, het is een kostelijke last voor de samenleving. De impact laat zich in het bijzonder voelen bij de socio-economisch meest kwetsbare gezinnen.


Dit gaat lijnrecht in tegen de rechten van het kind  (in het bijzonder artikelen 3, 6, 12, 13, 24 & 31), waarvan België nochtans het Internationaal Verdrag heeft ondertekend en geratificeerd. Maar dat hoeft niet zo te zijn. De huidige situatie is niet onoverkomelijk, het is een kwestie van politieke keuzes. Het is de verantwoordelijkheid van de regeringen om de rechten van kinderen en jongeren te waarborgen. We roepen dan ook de kandidaten voor de komende verkiezingen op om hun verantwoordelijkheid te nemen en zich te engageren om concrete maatregelen te nemen op gewestelijk en gemeentelijk niveau. Kom in actie voor de kinderen en jongeren in onze stad!De stad op kindermaat : garandeer het recht van kinderen op gezondheid, veiligheid en participatie 


Wij, organisaties uit verschillende sectoren en burgers, roepen de overheid op om in te zetten op


·       Het verbeteren van de groene en publieke ruimte die vandaag reeds bestaat, deze uit te breiden en aan te passen aan de noden van gezinnen. Geef hierbij prioriteit aan de wijken met de grootste nood en zet in op de oorzaken achter de beperkte aanwezigheid van vrouwen en meisjes.  


·       De ontwikkeling van veilige, kwalitatieve en toegankelijke fietsinfrastructuur en voetpaden opdat kinderen en jongeren zich onafhankelijk kunnen  verplaatsen te voet of met de fiets. 


·       Het aanpakken en terugdringen van dat wat schade kan berokkenen, in  het bijzonder de negatieve effecten van gemotoriseerd verkeer en  luchtvervuiling.  


·       Het betrekken van kinderen en jongeren bij projecten voor de  inrichting van de publieke ruimte. 


Inzetten op kwalitatieve publieke ruimte is inzetten op het verbeteren van gezondheid, levenskwaliteit en sociale cohesie. De meest kwetsbaren voelen zich veiliger wanneer ze omringd zijn door andere gezinnen, zo ontstaat een positieve opwaartse spiraal. Een stad op kindermaat heeft voordelen voor het individu, de gemeenschap en de samenleving als geheel, iedereen is er welkom.


Dat is waarom, wij, organisaties, met het oog op de verkiezingen een manifest voorstellen, een oproep voor een stad die kinderen en jongeren centraal zet.  De keuze is simpel voor ons: Investeer in de toekomst van onze kinderen en jongeren, in veilige straten die bestand zijn tegen gezondheids- en klimaatuitdagingen.

 


 «Wat hij zo leuk vindt aan fietsen is denk ik dat hij in alle vrijheid buiten kan zijn, in de buitenlucht, zelfstandig op pad gaan. Ik zeg dat hij in de tuin moet fietsen, maar dat wil hij niet. Hij wil altijd ver weg, de weg op. Het is de wil om ver weg te gaan, om iets nieuws te ontdekken. » Jullienne, mama van twee kinderen van 2 en 5 jaar (étude RIEPP 2022)

 


Manifest in het geheel hier downloadbaar en lijst ondertekenaars


05-2024_Manifest voor en door kinderen_A4_v3
.pdf
Download PDF • 8.42MBBelgian Academy of Paediatrics

Bruxelles Accueil et Développement pour la Jeunesse et l’Enfance (BADJE)

Bral

Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation Active (CEMEA)

Chiro Brussel

Comprendre et agir pour l’environnement (COREN)

Coordination des ONG pour les droits des enfants (CODE)

Cultures et Santé

Cultureghem

D’BROEJ

Fabrik

Fédération des Initiatives Locales pour l’Enfance (FILE)

Femma

Fietsersbond

Filter Café Filtré Atelier

Formation et Recherche - Accueil du Jeune Enfant (FRAJE)

Garance

Gilbard

Grandir ensemble à Laeken

Groupe de Recherche et d’Action des Cyclistes Quotidiens (GRACQ)

Groupement Belge des Pédiatres de langue française

Groupement Belge des Médecins Spécialistes- branche pédiatrique

Heroes for Zero

JES

Johanna

Kidical Mass

Kind & Samenleving

La Ville aux Enfants

Les Amis d’Aladdin

Les Chercheurs d’Air

Les Sauvageonnes

Le Toucan A.M.O

Molembike

Ouders van Verongelukte Kinderen-SAVE (OVK) /Parents d'Enfants Victimes de la Route-SAVE

Partenariat Intégration Cohabitation à Laeken(PICOL)

Politique du Lange (Pauline Cabrit & Aurélien Ramos)

Réseau Coordination Enfance (RCE)

Recherche et Innovation Enfants-Parents-Professionnel·le·s (RIEPP)

Réseau d’associations actives en l'éducation relative à l’environnement (Réseau IDée)

Rezolution

Société belge de Pédiatrie

Speelmakers

Tous Dehors

Vlaamse Jeugdraad


Dr. Berthold Aman, Neuro kinderarts, CHU Saint-Pierre

Pr. Catherine Bouland, Centre de recherche en santé environnementale et santé au travail, Ecole

de santé publique, Université Libre de Bruxelles

Sabine Corachan, projectmanager volksgezondheid

Kobe Hautekiet, kinderrechtenexpert

Pr. Boris Jidovtseff, Afdeling Fysieke Activiteit en Revalidatiewetenschappen, Université de Liège

Yassine Lakouar, maatschappelijk werker

Dr. Elvira Levy, Kinderarts, CHU Saint-Pierre

Véronique Marissal, coordinatrice Coordination des Ecoles de Devoirs de Bruxelles

Pr. Florence Pirard, Département des Sciences de l'éducation, Université de Liège

Pr. Elodie Razy, Laboratoire d’anthropologie sociale et culturelle, Université de Liège

Dr. Erica Rotunno, kinderarts, St Pieters ziekenhuis

Dr. Claudia Schönborn, medisch deskundige in volksgezondheid

Dr. Lore Van Bruwaene, kinderarts, CHU Saint-Pierre

Dr. Anna Vanderfaeillie, kinderarts, CHU Saint-Pierre

Dr. Inge Van Herreweghe hoofd neonatologie, CHU Saint-Pierre

Manou Vercruysse, natuurgids

0 opmerkingen

Comments


bottom of page