top of page

GoodMove in Brussel

Bijgewerkt op: 22 aug. 2022

Veranderingen binnen de Vijfhoek

Vandaag, dinsdag 16 augustus, treedt een nieuw circulatieplan in werking binnen de Vijfhoek. Dat betekent dat de binnenstad – samen met Kuregem en Colignon-Josaphat – nu tot de eerste drie van 50 autoluwe wijken behoort in het kader van het ‘Good Move’-plan.


Waarom autoluwe wijken?

Het doel van autoluwe wijken is om het doorgaand verkeer terug te dringen en zo de levenskwaliteit te verhogen. Wanneer de druk van het autoverkeer afneemt, verhogen de luchtkwaliteit en de veiligheid, en worden het stappen, fietsen en gebruik van openbaar vervoer aangemoedigd. Een daling van het aantal auto’s betekent ook meer plaats voor een kwaliteitsvolle openbare ruimte voor al wie in de wijk woont of verblijft.


Good Move voor de Vijfhoek in de praktijk

Verschillende verenigingen die actief zijn op het vlak van mobiliteit, zoals platform walk, hebben het plan geanalyseerd. Het is een grote stap in de goede richting en zal de vijfhoek voorgoed veranderen. Het is ook een sterk signaal naar de rest van het gewest. Er zijn echter nog een paar gebieden die voor verbetering vatbaar zijn:

· Het plan gaat uit van het standpunt van automobilisten en toont vooral de wijzigingen die voor hen zijn doorgevoerd. De voordelen voor voetgangers zijn bijgevolg minder in de verf gezet. Het STOP-principe[1] moet altijd worden geïmplementeerd. Het plan breidt het voetgangersnetwerk niet uit en bovendien overlappen bepaalde voetgangersassen met grote verkeersassen.

· Met schoolomgevingen wordt onvoldoende rekening gehouden. Sommige oplossingen, zoals schoolstraten, zijn niet structureel en houden onvoldoende rekening met de toegang tot andere infrastructuur (sportfaciliteiten enz.) voor de scholieren (zie hiervoor het verslag met aanbevelingen van perspective.brussels [2]).

· Slechts weinig openbare ruimtes worden werkelijkheid, hoewel de mogelijkheid bestaat om er veel meer te creëren. Er moet ook aandacht komen voor het delen van de openbare ruimte, bijvoorbeel niet alleen met fietsers, maar zeker ook met terrassen. De wet van de sterkste mag niet domineren; daartoe moet continuïteit van de ruimte worden gegarandeerd door niet té veel voetgangerszones in te plannen.

· Sommige belangrijke, problematische assen zijn in het plan aangepakt. De Vijfhoek is trouwens niet compleet verboden terrein voor doorgaand verkeer, men zal dus moeten evalueren hoe de automobilist zich aanpast en of bepaalde routes (té) veel gebruikt blijven.

· Dit plan alleen volstaat niet om de druk van het autoverkeer te verminderen. Een voluntaristisch parkeerbeleid en een kilometerheffing vormen andere elementen die ingezet kunnen worden om de stad aangenamer te maken.

Een aanpassingsfase

De stad Brussel voorziet eerst een testfase met tijdelijke aanpassingen. De wijzigingen die voordien alleen op een kaart waren aangegeven, zullen voor veel weggebruikers werkelijkheid worden. Dat zal verwarring scheppen en weerstand oproepen, zoals ook het geval is in de wijk Kuregem. De autoriteiten moeten vooral voet bij stuk houden en ervoor zorgen dat de aanbevelingen van de verenigingen op korte termijn worden uitgevoerd.

Hierbij vind je een volledige analyse van het circulatieplan vóór de invoering ervan.

[1] Letterwoord voor stappen - trappen - openbaar vervoer - privévervoer. Dit principe bepaalt volgens welke prioriteiten de openbare ruimtes worden uitgedacht en beheerd. [2] https://perspective.brussels/nl/nieuws/inrichting-van-kwaliteitsvolle-schoolomgevingen-het-brussels-gewest

0 opmerkingen

Kommentarer


bottom of page